Europe's Graffiti Capital

Local graffiti artist Mugraff shares his thoughts on Barcelona’s relationship with street art, and the city’s role as a globally-recognized graffiti capital.

Graffiti Artist Mugraff talks street art with the Catalunya Barcelona Film team
Graffiti Artist Mugraff talks street art with the Catalunya Barcelona Film team
Graffiti Artist Mugraff talks street art with the Catalunya Barcelona Film team

ENGLISH

What’s most unusual about graffiti and street art here in Barcelona, is Barcelona’s status as a capital of street art. Graffiti used to be strange and unknown, a thing that people just didn’t understand. And that confusion endures.

Yet the authorities attempt to be friendlier, act less condescendingly, and more tolerant. They are distributing more permits to paint larger walls. The city council arranges
the permits, and eases the path, so known artists can paint a huge wall in a specific location.

It can benefit the local population, and depressed neighborhoods, providing a spark, a jolt of creativity. I consider it all very positive.

CATALAN

La peculiaritat del graffiti i l’street art a Barcelona és, que des de fa un temps, ha sigut una capital de l’art al carrer que, era algo totalment insòlit, desconegut, que la gent ho veia però no ho entenia. I el fet de volero-ho regular també tant tot, unes parets que siguin legals, unes altres que no, el sentiment segueix sent el mateix.

Però des de les autoritats, s’intenta fer un tracte més amigable o ser una mica menys condescendent, lliberal, i la peculiaritat de Barcelona, és que ara es troba en un moment com de revifar de les cendres d’haver sigut una capital de l’art urbà. I a poc a poc es van legalitzant més murs, donant més permisos per pintar parets més grans.

L’Ajuntament s’implica més en gestionar permisos i ficar facilitats perquè un artista reconegut pugui pintar una paret enorme un lloc concret, pot ser bo per la gent del barri també. Barris marginals on hi ha molta pobresa. Donar un impuls creatiu, una empenta a la creació, jo ho considero molt positiu i en aquest camp és on contemplo la peculiaritat de Barcelona.