Fighting the Dictator’s Repression

Legendary writer and activist Robert Surroca discusses the clandestine measures taken by members of the Front Nacional de Catalunya (FNC) and himself to ensure nobody in Catalunya forgot about Catalan leaders Francesc Maciá and Lluís Companys.

Catalunya Barcelona Film talks Lluis Companys with Robert Surroca
Catalunya Barcelona Film talks Lluis Companys with Robert Surroca
Catalunya Barcelona Film talks Lluis Companys with Robert Surroca

ENGLISH

1965 was the 25th anniversary of President Company’s execution. The Catalan National Front (FNC) was always devoted to Companys,for the sacrifices he made, and the dignity he displayed at his execution. So much so, that the pamphlet produced clandestinely in 1945, and the pamphlet produced in 1950, during the FNC’s French exile, were both titled Per Catalunya, Company’s last words.

We didn’t want to ignore the 25th anniversary. A biography was produced in Paris. The FNC rep in Paris printed it in offset. We smuggled it in through the mountains, and distributed it with great rigor.

The same action was undertaken in 1968 with Francesc Maciá. A biography, again made in France, smuggled in clandestinely and widely distributed. Here are both publications.

CATALAN

Al 1965, es feia el 25 aniversari de l’afussellament del president Companys. El FNC de Catalunya, el president Companys havia tingut sempre una gran devoció pel sacrifici que va tenir i la dignitat amb la que es va enfrontar al piquet d’execució. Tant és així, que el bulletí clandestí que va fer el front al 1945, i que va fer després als anys 50 a França a l’exili, el nom es deia Per Catalunya per agafar les últimes paraules del president Companys.

llavors per no deixar passar el 25 aniversari, allò dels aniversaris rodons, el 25, 50, 75, etc. Una manera com feiem sempre, amb manifestos o pintades, es va fer una biografia a Paris, el representant del front a París. va imprimir en offset? la vam passar clandestinament per la muntanya i es va repartir profusament per aquí, a l’interior. Doncs això al 68 es va fer el mateix amb Francesc Macià. Una biografia que també lògicament es va fer a França.

es va introduïr clandestinament i en aquí es va repartir profusament. Però si t’interessa les tinc les dues en aquí.