Jocs Florals: Poetry for the People

Poet and painter Jaume Muñoz discusses a Catalan poetry contest that began in the 14th century, and endures today.

Catalunya Barcelona film talks to Jaume Muñoz about Catalan tradition Jocs Florals
Catalunya Barcelona film talks to Jaume Muñoz about Catalan tradition Jocs Florals
Catalunya Barcelona film talks to Jaume Muñoz about Catalan tradition Jocs Florals

ENGLISH

The Jocs Florals are an old tradition in Catalunya. It is basically a poetry competition. A literature contest, typically focused on poetry. It is organized at a neighborhood level, at a small-town level, and at a city level. I wrote poetry as a child to enter the Jocs Florals

It was a great honor for me, to enter a poem in the Jocs FloralsIt was done in my school, in my neighborhood. It’s a beautiful tradition, and I remember my mom and I, on a typewriter, long before computers existed. We’d write a poem on the typewriter, and we’d photocopy it in order to enter it in the Jocs Florals

The winner was awarded a book and a flower. So you can see, it wasn’t that big of a deal. But it was a distinction. When I was 9 years old, I won the Jocs Florals in my neighborhood, and it felt like winning an Oscar. It was a very sweet and beautiful thing. 

Luckily, the tradition is still alive. And now, around Sant Jordi, between April and May,  with Sant Jordi on one side [in April], and Barcelona’s poetry week on the other, celebrated in May. So, Jocs Florals are still celebrated. It’s a beautiful tradition that encourages writing and reading.

CATALAN

Els jocs florals són una tradició molt antiga a Catalunya que és una essencialment es una competició poètica és un concurs de literatura. Generalment de poesia que es fa a nivell de barri, a nivell de poble, a nivell de ciutat i jo recordo per exemple quan jo era petit escrivia poemes i era una gran il·lusió per mi presentar el meu poema als jocs florals.

És una cosa que es feia a la meva escola, al meu barri i és una tradició molt bonica que jo recordo amb la meva mare escrivint a màquina, abans de l’ordinador. Escrivint a màquina un poema i fotocopiar-lo per presentar-lo als jocs florals. Si guanyaves et donaven un llibre i una flor.

El premi no era important, però era una distinció. Jo recordo que amb 9 anys vaig guanyar els jocs florals del meu barri i va ser en plan era com guanyar un oscar de Hollywood. Era una cosa molt tendre i molt bonica, i és una tradició que se segueix mantenint.

I que ara als volts de Sant Jordi, entre abril i maig, Sant Jordi a una banda i la setmana de la poesia a Barcelona en una altre que és ara al maig. Doncs se segueixen celebrant els jocs florals que és una tradició molt bonica perquè el que fa és doncs fomentar l’escriptura i la lectura.