Love Fascism…Or Else!

Dolores Muntane Coca discusses childhood education in fascist Spain, and the state’s efforts to brainwash the youth.

Catalunya Barcelona Film talks to Dolores Muntane Coca about her fascist indoctrination in grade school.
Catalunya Barcelona Film talks to Dolores Muntane Coca about her fascist indoctrination in grade school.
Catalunya Barcelona Film talks to Dolores Muntane Coca about her fascist indoctrination in grade school.

ENGLISH

I was educated under Franco’s reign because I was born in 1943, and I started school when I was 5 years old. I went to a Catholic school, that was close to the [city] workshops and my home. Even if the school was totally ruled by nuns, we still had to adhere to Franco’s curriculum.

At 6 or 7 AM, we had to sing Cara al Sol [the fascist national anthem] in the playground. The exercise routine was, as well, under the direction of the [fascist] Sección Femenina. In Batxillerat, there was a horrible class called Formación del espíritu nacional, which you obviously had to pass.

It included the guidelines of Franco’s coup, and stressed adoration of Franco’s regime. It was abominable. A friend and I decided to burn the books once we passed that class. I have always been a bit of a rebel.

CATALAN

L’educació en el règim Franquista bueno, es clar, jo vaig estar educada en aquest règim. Perquè jo sóc una nena que va néixer l’any 43 i em van portar a l’escola doncs als 5 anys, evidentment em van portar a una escola religiosa de monjes, més o menys a prop de casa, a prop del que eren els tallers de casa i era una escola totalment dirigida per les monjes però amb totes les directrius que posava el règim franquista.

de tal manera que les pobretes ninetes que teniem 6 o 7 anys, al dematí ens feien cantar El cara al sol al pati, després evidentment haviem de fer la gimnastia amb les tables que ens obligava la sección femenina. I quan jo vaig fer el batxillerat hi havia una assignatura horrible que es deia Formación del espíritu nacional que evidentment s’havia d’aprovar.

I que incluia totes les directrius del cop d’estat franquista i l’adoració pel moviment franquista. Cosa que era realment abominable. Jo recordo amb una amiga meva i jo que quan vam aprovar l’assignatura vam cremar el llibre perquè jo doncs ja sempre he tingut aquesta tendència una mica rebel i el vam tirar a l’estany de l’institut.