Mobile World Congress

Political Scientist Roger Montañola discusses the mobile tech event that brings tens of thousands of visitors each year to Barcelona.

EN: Well, the Mobile World Congress at the end is something we, the Catalans have discovered in the last years. Even if now we are experts, a few years ago nobody knew what it was. We were lucky that a few years ago at the Fira de Barcelona, the 3GSM was set up. If I’m not mistaken, that was the name of the previous fair. It was a space in which producers and people linked to the world of mobile phones, met. What has happened in parallel, is that the explosion of the mobile phone, has come with the fact that we were able to hold this congress. And so, everything happened in parallel. It was a sheer coincidence. They made a good job. The institutions have made a good job here. But let me repeat myself, there’s still a lot of work that needs to be done. What is it? It is the largest meeting point in the world for everything related to mobile telephony, mobile technology, etc. Therefore, a privilege for Catalans that we should not lose.

CAT: Bé, el Mobile World Congress al final és quelcom que hem descobert els Catalans els últims anys, i ara som experts en el mobile world congress. I fa uns anys ningú sabia el que era. Vam tenir la sort de que fa uns anys a la fira de Barcelona es va instal·lar el 3GSM si no m’equivoco, que era el nom de la fira anterior, en la qual doncs era un espai en el que els productors i tota la gent vinculada en el món de la telefonia mòbil es trobava. El que ha passat en paral·lel és que l’explosió del que suposa la telefonia mòbil, ha vingut de la mà de que nosaltres ostentavem diguem l’oportunitat de fer aquest congrès aquí. Per tant ha anat en paral·lel. Són casualitats de la vida, s’ha treballat bé, crec que les institucions han fet una bona feina aquí però reitero, encara ens falta molta feina per fer. Què és? És l’espai de trobada més gran del món per tot el que fa referència a la telefonia mobil, a la tecnologia mobil etc. Per tant, un privilegi pels catalans que no hem de perdre.

ES: N/A