Pactist. Pacifist. Catalanist.

Barcelona artist Carme Solé discusses the Catalan people’s tradition of organizing and banding together for a cause.

EN: I think this is, truly, Catalunya’s strength. Catalunya has long been home to more associations, sports clubs, and guilds, than anywhere in the world. This is a tradition going back to the middle ages. And that’s Catalunya’s strength.  People’s capacity to fight. To band together, get things done. It’s very Aquarian in that way…the Age of Aquarius,
which humanity has, apparently, entered. It’s about sharing, doing things together. Individualism is passé, no?

 

CAT: Jo crec que això és la força de Catalunya realment. Catalunya és el lloc del món que té més associacions, més clubs esportius, més gremis, desde…Però això hi ha tradicions desde l’edat mitja, no? I això es la força que te Catalunya La gent que te la capacitat d’agrupar-se per fer coses, no? I amb això és molt acuariana, no, l’era d’aquari, qué és aquesta era que sembla que hem entrat en l’humanitat. Que és de compartir, de fer les coses en grup, que l’individualisme ja no té massa sentit, no?

ES: Yo creo que esa es la fuerza de Cataluña. Cataluña es el lugar que tiene más asociaciones del mundo, más clubs deportivos, más gremios, desde…Estas tradiciones han existido desde la Edad Media. Y esa es la fuerza de Cataluña. La gente que tiene la capacidad de agruparse para hacer cosas. Y es muy “acuariano” en ese sentido, la “era de acuario”, que es en la que parece que la humanidad ha entrado.  Que es sobre compartir, de hacer cosas en grupo, que el individualismo ya no tiene mucho sentido, ¿no?