Remembering September 20, 2017

Catalunya Barcelona interview subjects reflect on the events that took place on September 20, 2017.

EN: On September 15th, armed Guardia Civil units raided print shops throughout Catalunya, seizing over 100,000 posters related to the vote on independence. They also entered several newsrooms, warning editors that criminal charges would be levied, should they run ads supporting the referendum, in print or online. Prime Minister Rajoy called them all requisite actions, and few, in Spain, understood that the raids on the 15th were a mere run-up to events that would transpire five days later. “After that, the Spanish government started sending police force, police, from the rest of Spain into Catalonia. So, in Catalonia there’s the Catalan police, but here they were sending the Guardia Civil and the Policia Nacional from different parts of Spain. And the, you know, there was a number of measures that were taken. So, they were looking for the ballot boxes, they were looking for the ballots. They were looking… So, they were searching printing shops and the like. And then, on September 20th the Spanish police raided the Catalan ministries, the Catalan chancelleries of the Catalan government.” “The people are demonstrating because they want to vote. I think that we are a free country. Everyone has the right to demonstrate. Today there is chaos in the city. Police and helicopters everywhere. City center is locked down.” “September 20th was the start of the carnival. Police, dispatched by the central government. Through force they showed how serious they were about halting the Process. That’s how they demonstrated that they meant business. Leveraging fear was nothing new. But this time, without threats. They lept into action, and that’s how everything began.”

CAT: El 15 de setembre, unitats armades de la Guàrdia Civil van assaltar botigues d’impressió de tota Catalunya, confiscant més de 100.000 pancartes relacionades amb la votació d’independència. També van entrar a diverses sales de premsa, advertint els editors que s’imposarien càrrecs legals si seguien amb publicitat a favor del referèndum, tant impresos com online. El president Rajoy va anomenar tot això com accions obligatòries. Uns pocs, a Espanya, van entendre que les incursions del dia 15 eren només petits esdeveniments que avançaven el que passaria cinc dies més tard. “Després d’aixó, el govern espanyol va començar a enviar forces policials a Catalunya des de la resta d’Espanya. Així que a Catalunya estava la policia catalana, però també estaven enviant a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional de diferents parts d’Espanya. I bé, es van prendre una sèrie de mesures. Buscaven les urnes, buscaven les paperetes. Buscaven… Així que anaven buscant impremtes i altres. I després, el 20 de setembre, la policia espanyola va assaltar els ministeris catalans, les conselleries catalanes i el govern català.” “El poble s’està manifestant perquè volen votar. Jo crec que som un país lliure, i tota la gent te el dret de poder manifestarse. Avui, hi ha una mica de caos a la ciutat, està ple de policíes, ple d’helicopters, està bloquejat el centre.” “Doncs el 20 de setembre va començar una miqueta lo que és el carnaval, policial…per part del govern espanyol. Va començar a…van començar a avisar de que anaven molt seriosament a utilitzar la força contra… contra tot el procès. Va ser la seva manera també d’avisar de que anaven molt en serio Senzillament, van utilitzar la por, com tantes vegades han fet, però aquesta vegada no amb amenaces, sino ja van passar als fets i va ser el principi de tot plegat.”

ES: N/A