Trotsky’s Killer

Archivist Ramon Alberch discusses the seminal communist leader’s killing at the hands of a Catalan.

EN: In this atmosphere there is a great range [of people], including, he’s always spoken about, Ramón Mercader, the Catalan who murdered Trotski in Mexico. But, to understand him, one must understand his mother: Caridad del Rio, a woman born of Spanish parents in Cuba. An aristocrat married to Catalan industrialist, Pau Mercader, with whom she has 4 children. Suddenly, within the atmosphere of the Paral·lel, she is affected by the revolutionary ideology, and ends up becomng a brutal Stalinist. She raises her son Ramón and persuades him to kill Trostski in Mexico, and that’s the infamous assassination of Trotski.

CAT: Hi han vides, per exemple, en aquest sector hi han barrejes tan visualitzables com, sempre s’ha parlat, en Ramón Mercader, el català que va assassinar en Trotski, que va anar a Mèxic a assassinar-lo. Però clar, per entendre’l a ell has d’entendre la vida de la mare, de la Caridad del Río. Una senyora nascuda de pares espanyols a Cuba, aristòcrata, que es casada amb un industrial català, que es deia Pau Mercader que te 4 fills, i de cop i volta, en l’ambient del Paral·lel, es veu contaminada per la ideologia revolucionaria i acaba eixint una estalinista brutal. Educa el seu fill Ramón i el convenç perquè mati en Trotski a Mèxic, i es el famós assassinat d’en Trotski.

ES: Por ejemplo, en este sector hay vidas tan mezcladas como visibilizadas, como siempre se ha hablado de Ramón Mercader, el catalán que asesinó a Trotski en México. Pero claro, para entenderle a él, tienes que entender la vida de la madre, de Caridad del Río, una señora nacida de padres españoles en Cuba, aristócrata, casada con un industrial catalán llamado Pau Mercader, tuvo cuatro hijos y, de golpe, en el ambiente de Paral·lel se ve contaminada por la ideología revolucionaria y acaba convirtiéndose en una estalinista brutal. Educa a su hijo Ramón y le convence de que mate a Trotski en México, ese es el famoso asesinato de Trotski.