Women in the Workforce

Barcelona attorney Meritxell Campmany discusses the professional challenges facing women in 20th century Spain.

Lawyer Meritxell Campmany talks women in the workforce with the Catalunya Barcelona Film team
Lawyer Meritxell Campmany talks women in the workforce with the Catalunya Barcelona Film team
Lawyer Meritxell Campmany talks women in the workforce with the Catalunya Barcelona Film team

ENGLISH

Well, under Franco, there were pioneers, [women] who accomplished much. Some women went to university, though not many. There were female lawyers, real trailblazers. More than Francoist repression, the first women entering the professional world had to endure their
husbands’ resistance, and a social resistance.

Women were supposed to stay at home, And take care of the kids. The real pioneers were women whose fathers and families recognized their value and equality. They dared to do something. Or perhaps their husbands understood that they had the same strengths, and that it was fine for them to enter the workforce.

In no way is my generation the first to enter the professional or academic world. There was one before. They were a minority, but they were there.

CATALAN

Bueno, durant Franco va haver-hi algunes pioneres que van poder fer alguna cosa. Hi havia poques, però hi havia dones a la universitat. Hi havia dones advocades, algunes precursores més que la repressió franquista, les primeres dones que van entrar en el món professional es trobaven una resistència dels seus marits.

Una resistència social. Es concebia que la dona havia d’estar a casa i cuidar als fills. Les dones, les primeres pioneres que van sortir, eren gent que ve els seus pares o la seva família, reconeixien una igualtat o reconeixien el valor de les dones, i es van atrevir a alguna cosa, o bé que els seus marits entenien que tenien les mateixes capacitats i que no hi havia cap problema en què sortissin a treballar.

La meva generació no és ni molt més la primera que ha entrat al món de treball, al món professional, al món dels estudis, hi havia abans era més minoritari però també existia.