Barcelona vs. the Rest of Spain

Photographer Helena Ruiz explains the subtle differences between life in Barcelona vs. the rest of Spain to the Catalunya Barcelona team.

EN:

What do I see as the difference between Barcelona and the rest of Spain? They are numerous, and, at once, they are few. It’s still Spain, but, for example, in Barcelona one finds people from around the globe. Much more so than in the rest of Spain. As a result, the average Catalan is more tolerant of those that are different, tied to another culture or nationality, or adhere to another ideology. It’s not like that in the rest of Spain. I’ve been rejected for being Catalan by young children, people that didn’t even know me. As a kid, here in Catalunya, I was never discriminated for dressing differently. Outside of the there being more tolerance than in the rest of Spain, it is difficult to join a group of Catalan friends. So, on the one hand, there’s tolerance, but on the other, there’s this wall. It’s okay that you’re here, but don’t meddle in our world. I’m generalizing here.

CAT: Quines diferències veig entre Barcelona i la resta d’Espanya? Hi ha moltes i, a la vegada, cap. És a dir, no deixa de ser Espanya, però si que trobo…Per exemple, a Barcelona hi ha ciutadans de tot arreu del món. Molt més que a la resta d’Espanya. Això fa que el català mig sigui molt més tolerant amb persones que són diferents. Que tenen una altra cultura, una altra nacionalitat. Tenen una altra ideologia. I això, a la resta d’Espanya, no passa tant. A mi m’han rebutjat per ser catalana, nens petits que no sabien ni per què m’estaven rebutjant. Cosa que aquí, a Catalunya, quan era petita, mai no em va passar que em discriminessin per vestir diferent. Bé, aleshores, a part de les diferències en quant aquí hi ha més tolerància que a la resta d’Espanya, també hi és la part que, per entrar a un grup d’amistats catalanes, és complicat. És a dir, per una banda, està la tolerància però per l’altra, hi ha com una altra barrera, està bé que estiguis aquí però no et fiquis al meu món. Que tenen… els catalans, generalitzant.

ES: ¿Qué diferencias veo entre Barcelona y el resto de España? Hay muchas y a la vez no. O sea, no deja de ser España, pero sí que encuentro…Por ejemplo, en Barcelona hay ciudadanos de todas las partes del mundo. Muchísimo más que en el resto de España. Esto hace que el catalán medio sea mucho más tolerante a personas que son diferentes. Que tengan otra cultura, otra nacionalidad. Tengan otra ideología. Y esto en el resto de España no pasa tanto. A mi me han rechazado por ser catalana niños pequeños que no sabían ni porqué me estaban rechazando. Cosa que aquí en Cataluña, cuando era pequeña, nunca me pasó que me discriminaran por vestir diferente. Bueno, entonces, a parte de las diferencias en cuanto aquí hay más tolerancia que en resto de España, también está la parte de que, para entrar en un grupo de amistades catalanas, es complicado. O sea, por una parte, está la tolerancia, pero por otra hay como otra barrera, está bien que estés aquí pero no te metas en mi mundo. Que tiene… los catalanes generalizando.