Catalunya-Barcelona-.psd_0002_bcn000568 – 1931 – Francesc Macià proclaiming republic from Palau de la Generalitat.

1931 - Francesc Macià proclaiming republic from Palau de la Generalitat

Share your thoughts